Đội ngũ của Tâm Thư Phát làm việc rất có trách nhiệm, nhiệt tình