Mỗi năm cứ sau mỗi đợt nghỉ tết cổ truyền, thời tiết Việt Nam thường có sự thay đổi lớn. Ở miền Bắc sau khi…