Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 như hiện nay nhiều đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn đã liên hệ…