Dọn dẹp vệ sinh văn phòng, nhà kho sạch sẽ giúp phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả