Dịch vụ cắt cỏ tại KCN Nhơn Trạch: Công ty Koken Việt Nam là công ty có 100% vốn đầu tư Nhật Bản. Kể từ khi thành lập, công ty chuyên về sản xuất những thiết bị gia đình bao gồm…